Підготовка фахівців у області автоматизації інженерних розрахунків

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Підготовка фахівців у області автоматизації інженерних розрахунків / І. О. Чабанов, М. Д. Скубаков, С. М. Доброскок, Є. С. Золотарьов // Методологічні та практичні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., листоп. 2021 р., м. Харків / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 228–235.