Метод, модель та інформаційна технологія визначення цінності вимірювальної інформації для безпеки технічних обʼєктів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Збільшення термінів експлуатації технічних залежить від безпеки їхньої роботи та впливу на навколишнє середовище. Рішення має прийматись на основі аналізу інформації, що отримують з багатьох датчиків різного типу. У статті подано метод визначення цінності вимірювальної інформації для безпеки мостових споруд, який ґрунтується на теорії статистичних рішень. Доведено, що під час розроблення інформаційних технологій на великих мостах та інших подібних технічних об‘єктах потрібно, з одного боку, для дотримання умов безпеки мінімізувати середній ризик, а з іншого боку, вибрати інформацію, цінність якої перевищує деякий допустиму норму, що є різною для мостових споруд і залежить від оснащеності її датчиками, інформаційних технологій, що будуть використовуватись, і ще від багатьох факторів, які властиві мосту та умовам його експлуатації. Метод, модель та інформаційна технологія, які розроблені для мостової споруди, можна застосовувати також для інших технічних об‘єктів.

Опис

Ключові слова

прогин, мостова споруда, цінність вимірювальної інформації, інформаційна технологія, безпекові рішення, bridge deflections, measuring information value, safety decisions, information technology

Бібліографічний опис

Полярус, О. В. Метод, модель та інформаційна технологія визначення цінності вимірювальної інформації для безпеки технічних обʼєктів / О. В. Полярус, А. В. Лебединський, Є. О. Чепусенко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 99. – С. 138–145.

Зібрання