Облік основних засобів на підприємстві та шляхи його удосконалення

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021-06-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом дослідження є методологічні, методичні та практичні питання організації обліку та аудиту основних засобів підприємства. Об’єктом дослідження виступає система обліку основних засобів в філії «Краснокутський райавтодор» дочірнього підприємства «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Методи дослідження – порівняльний, статистичний, розрахунково-аналітичний, ідентифікаційний, описовий, моделювання, синтетичний та аналітичний аналіз тощо. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, матеріали Держкомстату України, а також дані підприємства. Актуальність теми полягає в тому, що в підвищенні ефективності будь-якого виробництва найважливішу роль відіграють основні засоби, бухгалтерський облік яких повинен забезпечити контроль за повним і своєчасним їх оприбуткування та збереженням, за раціональним використанням в процесі виробництва. Рішення вказаних задач можливе за умови раціональної організації бухгалтерського обліку основних засобів і його подальшого вдосконалення. За результатами дослідження сформульований висновки: – фінансовий стан підприємства задовільний, оскільки більшість коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності хоча і зменшуються, але відповідають нормативному значенню; – первинний, аналітичний та синтетичний облік основних засобів підприємства організований згідно з чинним законодавством. Одержані результати та шляхи покращення обліку та аудиту основних засобів можуть бути використані підприємством для вдосконалення організації обліку на підприємстві.

Опис

Ключові слова

основні засоби, первинні документи, синтетичний облік, аналітичний облік, інвентаризація, аудит

Бібліографічний опис

Ситнікова, К. О. Облік основних засобів на підприємстві та шляхи його удосконалення : кваліфікаційна робота … бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Ситнікова Катерина Олексіївна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 68 с.