СУЧАСНІ ДОРОГИ ТА ДОРОГИ МАЙБУТНЬОГО, ЇХ ВИДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проведено аналіз існуючих енергоефективних технологій в дорожній промисловості, а саме: доріг із фотолюмінесцентною фарбою, доріг із функцією підзарядки, доріг із соняч-ними панелями, пластикових доріг. Розглянуто систему Solar Roadways, яка є найбільш технологічною та інноваційною.

Опис

Ключові слова

інноваційна дорога, дороги майбутнього, акумуляторна батарея, енергозбереження, сонячні панелі, джерела енергії, альтернативні джерела енергії, инновационная дорога, дороги будущего, аккумуляторная батарея, солнечные панели, энергосбережение, источники энергии, альтернативные источники энергии, innovative road, road of the future, battery, energy saving, energy sources, alternative energy sources, solar panel

Бібліографічний опис

Гнатов, А. В. Сучасні дороги та дороги майбутнього, їх види та перспективи використання / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. Р. Киценко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 76. – C. 66–73.

Зібрання