Вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єктом дослідження виступає процес впливу глобалізації на розвиток національної економіки країни. Мета роботи - визначення місця та ролі України у глобалізаційному світі та розробка пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування компанії «Здоров’я» в умовах глобалізації національної економіки. Метод дослідження - аналіз та синтез; системний підхід; причинно-наслідкові зв’язки; динамічний, структурний, коефіцієнтний та порівняльний аналіз, систематизації та узагальнення ретроспективної інформації . У роботі узагальнено теоретико-методичні основи процесу глобалізації та вплив процесів економічної глобалізації на розвиток національних економік, а також систематизовані соціально-економічні наслідки глобалізаційних процесів для світової та української економіки. У практичній частині роботи представлена загальна характеристика компанії «Здоров’я»; проведено аналіз фінансово - економічного стану та зовнішньоекономічної діяльності; визначено недоліки та перспективи у діяльності компанії на зарубіжному ринку, для їх вирішення був проведений SWOT-аналіз та визначені тенденції подальшої ефективної роботи компанії на світовому ринку. Кінцевим результатом дослідження є розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування компанії «Здоров’я» в умовах глобальних та відкритих світових ринків та національної економіки в цілому.

Опис

Ключові слова

глобалізація, національна економіка, міжнародні відносини, конкурентоспроможність, компанія, SWOT-аналіз, інвестиції, франчайзінг, експорт, імпорт

Бібліографічний опис

Кривошликов, В. О. Вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Кривошликов Владислав Олексійович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 97 с.