ПАРАМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ 3D-МОДЕЛІ ТА КРЕСЛЕНИКА ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА В ПАКЕТІ AUTODESK INVENTOR

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Пропонується параметричний підхід до побудови 3D-моделі зубчастого колеса в пакеті Autodesk Inventor із застосуванням «параметричної оболонки». Проведений аналіз та математична обробка довідкових даних дозволили скористатися основними геометричними параметрами зубчастого колеса як вихідними при удосконаленні подання елементів складових передач для виконання їх креслеників.

Опис

Ключові слова

зуб, циліндричне зубчасте колесо, конічне зубчасте колесо, параметрична оболонка, Autodesk Inventor, зуб, цилиндрическое зубчатое колесо, коническое зубчатое колесо, параметрическая оболочка, Autodesk Inventor, tooth, spur gear, bevel gear, parametric shell, Autodesk Inventor

Бібліографічний опис

Іванов, Є. М. Параметричний підхід до побудови 3D-моделі та кресленика зубчастого колеса в пакеті Autodesk Inventor / Є. М. Іванов, О. О. Порхун, А. С. Тіщенко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2017. – Вып. 40. – С. 139-146.

Зібрання