Выпуск 40

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017)
 • Документ
  УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ДЛЯ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИМИ МАШИНАМИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Григоров, О. В.; Окунь, А. О.; Григоров, О. В.; Окунь, А. А.; Hryhorov, О.; Okun, A.
  Стаття присвячена удосконаленню математичної моделі руху системи «візок–вантаж» у задачі керування кабельним краном. Отримані рівняння руху можуть бути використані для побудови фазових траєкторій системи «візок–вантаж» та для знаходження керування кабельним краном.
 • Документ
  ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА ПЛИТКА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ МАЛОПОТУЖНЕ ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Гнатов, А. В.; Аргун, Щ. В.; Gnatov, A.; Argun, Sch.
  Проведено аналіз розробок альтернативних джерел живлення, що здатні перетворювати різні види енергії в електричну. Запропоновано технічне рішення, детально розглянуто та описано принцип дії енергогенеруючої плитки, яка перетворює кінетичну енергію від натискання в електричну та накопичує її.
 • Документ
  COMMUNICATIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF FUTURE ENGINEERS
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Chevychelova, O.; Чевичелова, О. О.; Чевычелова, Е. А.
  The essence of communicative approach to foreign language teaching has been defined; the conditions for developing communicative competence of future engineers at higher school have been described. The importance of stimulating the cognitive interest has been grounded and the ways of creating communicative situations at foreign language classes at higher technical school have been considered.
 • Документ
  HOW TO MOTIVATE HTEI STUDENTS FOR EXTRACURRICULAR RESEARCH ACTIVITIES IN FOREIGN LANGUAGES
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Novikova, Ye.; Новикова, Е. Б.; Новікова, Є. Б.
  The article considers different types of academic and extracurricular student research work. Main incentives for students of any year of study to conduct such a work have been determined. The expediency of using a foreign language as a means of increasing the efficiency of students’ research work has been substantiated.
 • Документ
  МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ У МЕТАСТАБІЛЬНІЙ НЕРЖАВІЮЧІЙ СТАЛІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Лябук, С. І.; Лябук, С. И; Lyabuk, S.
  Згідно з принципом Ле Шательє одним із механізмів структурної релаксації напружень у метастабільних сплавах є фазовий наклеп. У нержавіючих аустенітних сталях це фазове перетворення є причиною подрібнення зерна аустеніту і, як наслідок, значного підвищення міцності. Визначено причини високої термічної стабільності оберненого аустеніту
 • Документ
  INCREASE OF DURABILITY OF TOOLS MADE OF STEEL R6M5 USED FOR PARTS PRODUCTION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Кhristoforova, T.; Kuzmenko, O.; Христофорова, Т. А.; Кузьменко, Е. А.; Хрістофорова, Т. А.; Кузьменко, О. О.
  The possibility of improving the durability of stamping and cutting tools made of steel R6M5 (M2) for automotive parts manufacturing is considered. It has been shown that the main factor determining the steel properties is the time of the fist tempering under condition that the modes of quenching and of the second tempering are standard.
 • Документ
  ПАРАМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ 3D-МОДЕЛІ ТА КРЕСЛЕНИКА ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА В ПАКЕТІ AUTODESK INVENTOR
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Іванов, Є. М.; Порхун, О. О.; Тіщенко, А. С.; Иванов, Е. М.; Порхун, А. А.; Тищенко, А. С.; Іvanov, E.; Porkhun, A.; Tishchenko, А.
  Пропонується параметричний підхід до побудови 3D-моделі зубчастого колеса в пакеті Autodesk Inventor із застосуванням «параметричної оболонки». Проведений аналіз та математична обробка довідкових даних дозволили скористатися основними геометричними параметрами зубчастого колеса як вихідними при удосконаленні подання елементів складових передач для виконання їх креслеників.
 • Документ
  АНАЛІЗ КІНЕМАТИКИ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ МАЛОГАБАРИТНОГО НАВАНТАЖУВАЧА ПМТС 1200 НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Єфименко, О. В.; Плугіна, Т. В.; Мусаєв, З. Р.; Ефименко, А. В.; Плугина, Т. В.; Мусаев, З. Р.; Yefymenko, O.; Pluhina, T.; Musaiev, Z.
  Актуальність роботи пов’язана з тенденцією розвитку інформаційних технологій та впровадження їх у проектування робочих процесів машин та механізмів. Розглянуто можливість порівняння математичних розрахунків з віртуальним експериментом, а також необхідність застосування комп’ютерного моделювання у тих випадках, коли при прямому фізичному експерименті виникають труднощі.
 • Документ
  ОБОСНОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ГИДРОПРИВОДА МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ МОЩНОСТИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Григоров, О. В.; Стрижак, В. В.; Зюбанова, Д. М.; Цебренко, М. В.; Стрижак, М. Г.; Hrygorov, O.; Stryzhak, V.; Ziubanova, D.; Tsebrenko, M.; Stryzhak, M.
  Обосновано снижение установленной мощности приводного электродвигателя кранового механизма на основе анализа затрат энергии и сопоставления эквивалентной мощности гидростатического привода и асинхронного привода с фазным ротором.
 • Документ
  DIAGNOSTICS OF GASOLINE FUEL SYSTEMS WITH DIRECT INJECTION
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Bulgakov, M.; Булгаков, М. П.; Булгаков, Н. П.
  A method of diagnosing fuel systems with direct injection by means of producing a pressure oscillation in a hydraulic accumulator is presented. Having obtained a signal from pressure sensor it is possible to register a pressure drop at the moment of injection. If the system has a malfunction, then the pressure drop will be higher.
 • Документ
  ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАЗООБМЕНА ПРИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДВУХТАКТНОГО БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Корогодский, В. А.; Воропаев, Е. П.; Корогодський, В. А.; Воропаєв, Є. П.; Korohodskyi, V.; Voropayev, Ye.
  С помощью 3D-моделирования рабочего процесса двухтактного двигателя с искровым зажиганием, кривошипно-камерной продувкой и карбюраторной системой питания на режимах внешней скоростной характеристики оценены показатели газообмена. Результаты моделирования согласуются с экспериментальными данными и результатами 3D-моделирования в программных комплексах AVL FIRE и MTFS®.
 • Документ
  ВИРІШЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ГУСЕНИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗА РІЗНИХ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Волосніков, С. О.; Волосников, С. А.; Volosnikov, S.
  Вирішення математичної моделі руху гусеничної платформи у процесі здійснення повороту на різних передачах і за різних керуючих впливів дозволило отримати характерні траєкторії руху для різних дорожніх умов та органів керування типу «штурвал» та «важелі», які широко застосовуються на гусеничних платформах.
 • Документ
  МЕТОД ОЦІНКИ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС НАЇЗДУ НА ПЕРЕШКОДУ ЗА УМОВИ ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛІС
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Башинський, А. Л.; Башинский, А. Л.; Bashynskyi, A.
  Рух автомобіля пересіченою місцевістю пов’язаний із ризиком перекидання, що вимагає моделювання стійкості такого руху. Найбільш небезпечним моментом є момент збурення коливань підресореної маси. Отримано опис взаємних переміщень мас і впливу параметрів перешкоди на стійкість автомобіля.
 • Документ
  ИНСТРУМЕНТ РИХТОВКИ «ИНДУКТОРНАЯ СИСТЕМА С ПРИТЯГИВАЮЩИМ ЭКРАНОМ» И ПРОТЯЖЕННЫМ СОЛЕНОИДОМ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Батыгин, Ю. В.; Чаплыгин, Е. А.; Барбашова, М.В.; Гаврилова, О. Е.; Батигін, Ю. В.; Чаплигін, Є. О.; Барбашова, М. В.; Гаврилова, О. Є.
  Проведен анализ электродинамических процессов в «индукторной системе с при-тягивающим экраном», которая представлена цилиндрическим многовитковым соленоидом на торце с различными листовыми металлами. Показано, что для уменьшения размера рабочей зоны, для неизменности распределённых сил притяжения, требуется увеличение тока в индукторе.
 • Документ
  INDUCTION HEATING IN HISTORY AND DEVELOPMENT. APPLICATION IN MODERN TRANSPORT REPAIRING TECHNOLOGIES
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Batyhin, Yu.; Sabokar, O.; Strelnikova, V.; Батыгин, Ю. В.; Сабокарь, О. С.; Стрельникова, В. А.; Батигін, Ю. В.; Сабокар, О. С.; Стрельнікова, В. А.
  The technologies used in repair of vehicles were analyzed in the given paper. The shortcomings of the mechanical repair methods in question can be solved by using induction heating. Analysis of the stages of development and implementation of induction heating in industries showed effective performance of this technology and its opportunities for further improvement. An alternative repair technique, which consists in using induction heating, was proposed.
 • Документ
  ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА ПІД ЧАС РОБОТИ ДВИГУНА НА СТИСНУТОМУ ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Захарчук, О. В.; Захарчук, М. І.; Захарчук, О. В.; Захарчук, М. И.; Zakharchuk, О.; Zakharchuk, M.
  Розроблено рекомендації щодо вибору потужності тягового електричного двигуна залежно від маси електричного транспортного засобу, швидкості його руху та дальності пробігу в режимі «тільки електрика». Результати дослідження подано у вигляді тривимірних залежностей.
 • Документ
  ВИБІР ПОТУЖНОСТІ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Смирнов, О. П.; Борисенко, А. О.; Смирнов, О. П.; Борисенко, А. О.; Smirnov, O.; Borisenko, A.
  Розроблено рекомендації щодо вибору потужності тягового електричного двигуна залежно від маси електричного транспортного засобу, швидкості його руху та дальності пробігу в режимі «тільки електрика». Результати дослідження подано у вигляді тривимірних залежностей.
 • Документ
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОТОННАЖНИХ ВІЙСЬКОВИХ АВТОМОБІЛІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Крайник, Л. В.; Грубель, М. Г.; Крайнык, Л. В.; Грубель, М. Г.; Krainyk, L.; Grubel, M.
  Проаналізовано основні напрями розвитку середньотоннажних військових автомобілів сучасних армій, їх технічні характеристики. На основі проведеного аналізу визначено необхідність організації власного виробництва із залученням машинобудівного потенціалу економіки України.
 • Документ
  ОЦІНКА ВПЛИВУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017) Горбачов, П. Ф.; Кочина, А. А.; Горбачев, П. Ф.; Кочина, А. А.; Horbachov, P.; Kochyna, А.
  Наведено результати дослідження закономірностей зміни інтенсивності руху вантажних і пасажирських потоків у приміському сполученні. Встановлено можливість опису інтенсивності вантажних і пасажирських транспортних потоків залежно від розташування ділянки і кількості населення міста.