НАПЛАВНІ СТАЛІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШТАМПОВОГО ІНСТРУМЕНТУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуті питання застосування розрахункових критеріїв інтенсивності зношування з метою прогнозування зносостійкості наплавних сталей для відновлення інструменту гарячого оброблення металів і сплавів. Показана їх придатність для оцінки зносостійкості в умовах високих температур і циклічних напружень.

Опис

Ключові слова

сталь, зносостійкість, наплавлення, критерії зносостійкості, сталь, износостойкость, наплавка, критерии износостойкости, steel, wear resistance, welding, criteria durability

Бібліографічний опис

Багров, В. А. Наплавні сталі для відновлення штампового інструменту / В. А. Багров, Є. В. Власенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 77. – C. 102–105.

Зібрання