Задача позиціонування робочого органу БДМ із GPS-інтенсифікатором

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено дослідження задачі використання систем GPS для підвищення ефективності виконання землерийних робіт. Проведено аналіз точності позиціонування робочих органів будівельно-дорожніх машин. Визначено основні параметри машини та робочого органу під час руху в просторі. Запропоновано модель безперервного контролю машини, що базується на застосуванні Kalman та Wiener-фільтрів, які придатні безупинно прогнозувати положення робочих органів БДМ у режимі реального часу.

Опис

Ключові слова

GPS-інтенсифікатор, сенсори, траєкторія, аналіз, оптимізація, вплив, фільтр, модель, робочі органи, ефективність, GPS intensifier, sensor, trajectory, analysis, optimization, impact, filter, model, working mechanisms, efficiency, GPS-интенсификатор, сенсоры, траектория, анализ, оптимизация, воздействие, фильтр, рабочие органы, эффективность

Бібліографічний опис

Єфименко, О. В. Задача позиціонування робочого органу БДМ із GPS-інтенсифікатором / Єфименко О. В., Плугіна Т. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 80–86.