МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ТЕРМІНАЛІ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розроблено математичну модель процесу взаємодії автомобільного та залізничного транспорту на терміналі на основі мереж Петрі

Опис

Ключові слова

термінал, транспортний вузол, вантажний фронт, математична модель, мережа Петрі, транспортне обслуговування, терминал, транспортный узел, грузовой фронт, математическая модель, сеть Петри, транспортное обслуживание, terminal, transport knot, freight front, mathematical model, the Petry network, transports service

Бібліографічний опис

Столяр, Т. В. Математична модель взаємодії автомобільного та залізничного транспорту на терміналі / Т. В. Столяр, М. В. Питченко // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.] – Х., 2010. – Вып. 26. – С. 109-114

Зібрання