Выпуск 26

Постійне посилання зібрання

ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕЛІКУ СТАТЕЙ НАТИСНІТЬ "ЗАГОЛОВКИ"

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 28
 • Документ
  СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Мощенок, Василий Иванович; Мощенок, Василь Іванович; Moshchenok, V.
  Разработан новый подход к классификации методов определения твердости материалов, основанный на величине показателя степени глубины внедрения индентора в расчетной формуле.
 • Документ
  АПРОБАЦИЯ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАБЫВАНИЯ СТУДЕНТАМИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Метешкин, А. А.; Шевченко, В. А.; Шарыгин, М. Н.; Мєтєшкін, О. О.; Шевченко, В. О.; Шаригін, М. Н.; Meteshkin, A.; Shevchenco, V.; Sharyhin, В.
  Проведен анализ процессов забывания студентами знаний по дисциплине «Информатика». Предложена формула для расчета времени, по истечении которого знания студентов не изменяются. Достоверность расчетов по формуле подтверждена экспериментально.
 • Документ
  ПРОЕКТУВАННЯ ТРАСИ ОБХІДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ З УРАХУВАННЯМ ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Угненко, Євгенія Борисівна; Ужвієва, О. М.; Угненко, Евгения Борисовна; Ужвиева, Е. Н.; Ugnenko, Ye.; Uzhvieva, E.
  З урахуванням перспективної інтенсивності руху транзитного транспорту та проектної швидкості руху згідно з рекомендаціями щодо раціонального сполучення геометричних елементів траси визначено параметри траси обхідних автомобільних доріг.
 • Документ
  АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОРОД ОПОЛЗНЕВОГО СКЛОНА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Угненко, Евгения Борисовна; Тимченко, О. Н.; Угненко, Євгенія Борисівна; Тимченко, О. М.; Ugnenko, Ye.; Tymchenko, O.
  Рассмотрены методы исследования напряженно-деформированного состояния пород оползневого склона, а также методы исследования инженерно-геологических свойств пород, слагающих оползневый склон.
 • Документ
  НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИВЕДЕНИЯ К ЛЕГКОВОМУ АВТОМОБИЛЮ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Денисенко, О. В.; Филимонова, А. С.; Денисенко, О. В.; Філімонова, А. С.; Denysenko, О.; Filimonova, A.
  Представлен краткий обзор методов определения коэффициентов приведения. Предложены модели для определения временных интервалов очереди автомобилей у стоп-линии. Проведена оценка результатов моделирования по экспериментальным данным.
 • Документ
  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ТЕРМІНАЛІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Столяр, Т. В.; Питченко, М. В.; Пытченко, М. В.; Stoliar, T.; Pitchenko, M.
  Розроблено математичну модель процесу взаємодії автомобільного та залізничного транспорту на терміналі на основі мереж Петрі
 • Документ
  ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Андросенко, В. В.; Androsenko, V.
  Проведено аналіз та описання процедури оцінки рівня ризиків у системі підтримки управлінських рішень для операторів транспортно-експедиційних підприємств на основі попередньо зібраної інформації.
 • Документ
  АНАЛІЗ ВІДСТАНЕЙ МІЖ ЗУПИНКАМИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ФАКТОРА ВПЛИВУ НА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Горбачов, Петро Федорович; Свічинський, С. В.; Горбачёв, Пётр Фёдорович; Свичинский, С. В.; Gorbachov, P.; Svichinskiy, S.
  Наведено результати статистичного аналізу відстаней між зупинками міського пасажирського транспорту. Надано основні результати розрахунку параметрів закону розподілу міжзупиночних відстаней.
 • Документ
  ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ТРАНСПОРТНОГО РАЙОНУ В МОДЕЛІ ГРОМАДСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ МІСТА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Горбачов, Петро Федорович; Гузненков, І. Г.; Горбачёв, Пётр Фёдорович; Gorbachov, P.; Guznenkov, I.
  Наведено новий підхід до оцінки раціональної площі транспортного району у моделі громадського пасажирського транспорту міста на основі імовірності використання для поїздок зупиночного пункту, що розташований на території одного транспортного району із джерелом поїздки.
 • Документ
  БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Нагорний, Євген Васильович; Шраменко, Наталя Юріївна; Нагорный, Евгений Васильевич; Шраменко, Наталья Юрьевна; Nagornji, E.; Shramenko, N.
  Для планування міжнародного перевезення в умовах невизначеності запропоновано багатокритеріальну оцінку, яка повинна враховувати не тільки основні вимоги до перевезення, але й можливі ризики, що виникають при доставці вантажу.
 • Документ
  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Нагорный, Евгений Васильевич; Наумов, Виталий Сергеевич; Витер, Наталья Сергеевна; Нагорний, Євген Васильович; Наумов, Віталій Сергійович; Вітер, Наталя Сергіївна; Nagornji, E.; Naumov, V.; Viter, N.
  Проведено аналіз основних етапів, розкрито основні тенденції розвитку контейнерних перевезень. Охарактеризовано сучасний стан та перспективи розвитку контейнерних перевезень.
 • Документ
  ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДИЗЕЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОПТИМАЛЬНОЇ МІКРОГЕОМЕТРІЇ ТРИБОСИСТЕМИ «ГІЛЬЗА–КІЛЬЦЕ»
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Барановський, Д. М.; Барановский, Д. Н.; Baranovskiy, D.
  Приведено результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу лазерного випромінювання на оптимальну мікрогеометрію поверхонь трибосистеми «гільза – кільце» дизелів. Показано, що регулюванням режимів обробки лазерного випромінювання мо-жна досягти необхідної мікрогеометрії для прискорення процесів припрацювання дизелів.
 • Документ
  МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОСА ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВС
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Бажинов, Алексей Васильевич; Серикова, Елена Андреевна; Бажинов, Олексій Васильович; Сєрікова, Олена Андріївна; Bazhinov, A.; Serikova, E.
  Предложен способ имитации износа цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания, который может быть использован при исследовании методов инструментальной оценки остаточного ресурса ДВС.
 • Документ
  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА И ОЦЕНКА ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОРШНЯ АВТОТРАКТОРНОГО ДИЗЕЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Авраменко, А. Н.; Авраменко, А. М.; Avramenko, A. N.
  Приведен расчетный анализ параметров рабочего цикла быстроходного дизеля и оценка выбросов вредных веществ с отработавшими газами. Продукты сгорания оцениваются по таким компонентам, как СО2, NO и твердые частицы. В дальнейшем расчетные значения параметров рабочего цикла используются для расчета теплонапряженного состояния поршня автотракторного дизеля.
 • Документ
  ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ НА ПРОЦЕСС ТОПЛИВОПОДАЧИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Врублевский, Александр Николаевич; Врублевський, Олександр Миколайович; Vrublevsky, А.
  Приведены результаты расчетного исследования электрогидравлической форсунки для аккумуляторной топливной аппаратуры высокооборотного дизеля серии ДТ. В результате анализа полученных характеристик процесса топливоподачи определены пределы изменения и соотношения конструктивных и регулировочных параметров форсунки, что послужило от-правной точкой многокритериального синтеза топливной системы с электронным управлением впрыскивания.
 • Документ
  СПОСОБ ПОДАЧИ ВОДОРОДА ДЛЯ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Абрамчук, Фёдор Иванович; Кабанов, Александр Николаевич; Дзюбенко, Александр Андреевич; Кузьменко, Анатолий Петрович; Абрамчук, Федір Іванович; Кабанов, Олександр Миколайович; Дзюбенко, Олександр Андрійович; Кузьменко, Анатолій Петрович; Abramchuk, F.; Kabanov, A.; Dz’ubenko, A.; Kuzmenko, A.
  На основе анализа различных способов подачи водорода для питания автомобильных двигателей предложены способы распределенной подачи водорода с микропроцессорным управлением в цилиндры ДВС.
 • Документ
  ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Рабинович, Эрнест Хаимович; Дитятьев, Александр Васильевич; Волков, Владимир Петрович; Белогуров, Е. А.; Рабінович, Ернест Хаімович; Дитятьєв, Олександр Васильович; Волков, Володимир Петрович; Білогуров, Є. О.; Rabinovich, E.; Dytyatyev, A.; Volkov, V.; Belogurov, E. A.
  Колебания вызывают дополнительное сопротивление движению автомобиля вблизи 7 Гц и, возможно, частично снижают сопротивление в зоне высокочастотного резонанса около 18 Гц.
 • Документ
  СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ПРИ ВЫБЕГЕ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Рабинович, Эрнест Хаимович; Волков, Владимир Петрович; Белогуров, Е. А.; Магатин, А. В.; Светличный, Д. В.; Рабінович, Ернест Хаімович; Волков, Володимир Петрович; Білогуров, Є. О.; Магатін, О. В.; Світличний, Д. В.; Rabinovich, E.; Volkov, V.; Belogurov, E.; Magatin, A.; Svetlichnyi, D.
  Характер реальной зависимости сопротивлений движению легковых автомобилей от скорости при свободном выбеге заметно отличается от расчетного. Частично эти различия можно устранить, выделив в явном виде потери холостого хода трансмиссии.
 • Документ
  ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2010) Григоров, А. Б.; Наглюк, Иван Сергеевич; Наглюк, Іван Сергійович; Grigorov, А.; Nagljuk, I.
  Приведены результаты определения качества трансмиссионных масел SAE 80W-90 и SAE 85W-140 посредством стандартных показателей качества и с применением диэлектрической проницаемости. Установлено, что диэлектрическая проницаемость трансмиссионных масел возрастает пропорционально сроку их эксплуатации.