Пристрiй для вимiрювання деформацiї елементiв конструкцiй великих розмiрiв

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для вимірювання деформацій елементів конструкцій великих розмірів містить вузол розгортки, блок комутації та реєстратор, причому вхід блока комутації з'єднаний з першим фотоприймачем. Пристрій оснащений лазером, оптичним коліматором та фотоприймачами, причому всі фотоприймачів являють собою n послідовно розташованих датчиків деформації, які знаходяться на опорах, розташованих на деякій певній рівній відстані один від одного по горизонталі впродовж конструкції, жорстко закріплених на конструкції, що деформується. Вихід кожного n-1 фотоприймача пов'язаний з n-1 входом блока комутації, а його вихід - з входом перетворювача "час-лінійні переміщення", вихід якого з'єднаний з входом реєстратора. При цьому кожний послідовний фотоприймач, що знаходиться на опорі, розташований на деякій певній рівній відстані один від одного по вертикалі, а перший і n -ий фотоприймачі, лазер, оптичний коліматор і вузол розгортки лазерного променя винесені за межі конструкції, що деформується.

Опис

Ключові слова

Измерительная техника, Вимiрювальна технiка

Бібліографічний опис

Пат. 129753 Україна, МКИ МПК G08B 11/16 (2006.01). Пристрiй для вимiрювання деформацiї елементiв конструкцiй великих розмiрiв / Левтеров Андрiй Iванович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Левтеров Андрiй Iванович. - N u 2018 05084 ; заявл. 08.05.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. N 21. - 4 с.

Зібрання