2018

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 49
 • Документ
  Спосiб визначення тривалостi тактiв та циклу свiтлофорної сигналiзацiї
  (2018) Денисенко, Олег Васильович
  Спосіб визначення тривалості тактів та циклу світлофорної сигналізації належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) і може бути використаний при розробці агрегатної системи засобів керування ДР, при розробці АСУ-ДР, в системах інформаційного забезпечення перехресть ВДМ, а також для підвищення ефективності керування рухом транспорту на регульованих перехрестях. Спосіб оснований на скануванні трьома гостроспрямованими лазерними променями зони перехрестя з точці над його геометричним центром конусним видом розгортки, причому промені формуються зі зміщенням на третину періоду по колу розгортки, а кути нахилу оптичних осей кожного променя змінюють по черзі у реперній точці через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола для кожного променя зменшувався на певну задану величину. Оптичні сигнали, відбиті від ТЗ на підходах та виходах перехрестя, приймаються відповідними фотоприймачами і перетворюються в імпульсно-числові коди, за якими визначають наявність ТЗ по окремих смугах в контрольованих зонах та в зоні самого перехрестя на моменти початку проміжного та основного тактів, а момент закінчення проміжного такту формується за моментами, коли останній ТЗ, що знаходився в зоні перехрестя, почне перетинати своїм переднім бампером одну з ліній сканування першого променя по смугах руху на виході з перехрестя. Тривалість основного такту визначається моментом закінчення роз'їзду найбільшої за часом черги по смугам руху в даній фазі регулювання, який формується за моментом перетинання заднім бампером останнього в черзі ТЗ однієї з ліній сканування в зоні стоп-лінії, а тривалість циклу світлофорного регулювання за результатами сканування визначається як сукупність основних та проміжних тактів всіх фаз. За допомогою способу, при формуванні циклу світлофорної сигналізації, враховується повний комплекс достовірної інформації руху ТЗ.
 • Документ
  Гальмiвна система транспортного засобу
  (2018) Коробко, Андрiй Iванович; Подригало, Михайло Абович; Туренко, Олександр Iгорович
  Винахід належить до транспортного машинобудування, а саме до гальмівних систем транспортних засобів. Задача: підвищення ефективності гальмівної системи транспортного засобу, а саме підвищення стійкості транспортного засобу, забезпечення раціонального розподілу енергонавантаженості його гальмівних механізмів та реалізація раціонального закону розподілу гальмівних сил між осями. Новим у винаході є те, що гальмівна система містить клапан регулювання привідного зусилля між гальмівними механізмами передніх і гальмівними механізмами задніх коліс, який складається з диференціального поршня з торцями однакової площі і виконаним в ньому запірного клапана та елемента керування переміщенням диференціального поршня, який визначає момент вмикання гальмівних механізмів задніх коліс в залежності від порогового значення сповільнення та конструктивних особливостей транспортного засобу, за рахунок чого здійснюється затримка вмикання гальмівних механізмів задніх коліс, а після їх вмикання - наростання тиску в приводі гальмівних механізмів передніх і задніх коліс з постійною різницею, що забезпечує підвищення ефективності гальмівної системи транспортного засобу, а саме підвищення стійкості транспортного засобу при службових гальмуваннях, забезпечення раціонального розподілу енергонавантаженості його гальмівних механізмів та реалізацію раціонального закону розподілу гальмівних сил між осями.
 • Документ
  Iнтелектуальна бортова iнформацiйна системи безпiлотного транспортного засобу з допомiжним зовнiшнiм обчислювачем
  (2018) Нiконов, Олег Якович; Полосухiна, Тамара Олегiвна
  Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу складається з датчиків, відеокамер, блока розпізнавання знаків, радара, супутникового навігатора, блока зберігання цифрової інформації, блока пам'яті про стан руху транспортного засобу, приймально-передавального пристрою, дані з яких передаються на електронний блок, після чого оброблена за допомогою електронного блока інформація надходить на пристрої керування швидкістю та напрямком руху, гальмівною системою, передавальний та приймально- передавальний пристрої. Додатково система містить другий приймально-передавальний пристрій для зв'язку з допоміжним зовнішнім обчислювачем.
 • Документ
  Спосiб оптимiзацiї багатофазного циклу регулювання свiтлофорного об'єкту
  (2018) Денисенко, Олег Васильович
  Спосіб оптимізації багатофазного циклу регулювання світлофорного об'єкту включає конусне покрокове сканування одночасно трьома вузькоспрямованими лазерними променями інфрачервоного діапазону тимчасово всіх підходів і виходів перехрестя. В результаті цього формують вхідні і вихідні межі двох КЗ та забезпечується визначення комплексу вищевказаних параметрів ТП по кожній смузі руху, основні та проміжні такти і цикл СР в залежності від результатів сканування на основі мінімізації втраченого часу в циклі регулювання.
 • Документ
  Колодково-дискове гальмо
  (2018) Iваненко, Олег Iванович; Щукiн, Олександр Вiкторович
  Колодково-дискове гальмо містить гальмівні колодки, магістральний трубопровід, виконавчий гідроциліндр з гідроштовхачем і пружиною. При цьому колодково-дискове гальмо виконано у вигляді гідропідсилювача, з'єднаного з підпружиненою педаллю управління з одного боку, а з іншого боку взаємодіє з гальмівним диском через гідроциліндр з гідроштовхачем, кліщовими захватами з гальмівними колодками, роликами і пружиною стиснення.
 • Документ
  Витратомiр для облiку витрати рiдини
  (Пат. 129782 Україна, МКИ МПК G01F 1/075 (2006.01), G01F 9/00. Витратомiр для облiку витрати рiдини / Коробко Андрiй Iванович, Клец Дмитро Михайлович,Краснокутський Володимир Миколайович, Краснокутський Максим Володимирович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Коробко Андрiй Iванович, Клец Дмитро Михайлович,Краснокутський Володимир Миколайович, Краснокутський Максим Володимирович. - N u 2018 05449 ; заявл. 16.05.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. N 21. - 4 с., 2018) Коробко, Андрiй Iванович; Клец, Дмитро Михайлович; Краснокутський, Володимир Миколайович; Краснокутський, Максим Володимирович
  Витратомір для обліку витрати рідини складається з корпусу, в якому виконано магістраль для під'єднання вхідного і вихідного штуцерів, та канали для подачі і виходу рідини, кришки, геркону, постійного магніту, обчислювального блока (суматора). Містить бронзовий вал, закріплений від провертання гвинтом, циліндричний поплавок спеціальної форми, що містить спеціальний упор для несиметричного його розташування в камері і розріз вздовж ребра, перемичку, вхідний і вихідний канали виконані у корпусі під спеціальним кутом і розділені у камері перемичкою.
 • Документ
  Спосiб вимiрювання витрати рiдини
  (2018) Байдала, Таїсiя Юрiївна; Коробко, Андрiй Iванович; Краснокутський, Володимир Миколайович; Краснокутський, Максим Володимирович; Шеїн, Вiталiй Сергiйович
  Спосіб вимірювання витрати рідини полягає у проходженні рідини через магістраль, фіксуванні моментів замикання контактів геркону за допомогою обчислювального пристрою, визначення їх частоти та перерахування у витрату рідини. Для його здійснення забезпечують проходження рідини через напівкамери магістралі спеціальної форми почергово при забезпеченні нерозривності потоку рідини.
 • Документ
  Пристрiй для вимiрювання деформацiї елементiв конструкцiй великих розмiрiв
  (2018) Левтеров, Андрiй Iванович
  Пристрій для вимірювання деформацій елементів конструкцій великих розмірів містить вузол розгортки, блок комутації та реєстратор, причому вхід блока комутації з'єднаний з першим фотоприймачем. Пристрій оснащений лазером, оптичним коліматором та фотоприймачами, причому всі фотоприймачів являють собою n послідовно розташованих датчиків деформації, які знаходяться на опорах, розташованих на деякій певній рівній відстані один від одного по горизонталі впродовж конструкції, жорстко закріплених на конструкції, що деформується. Вихід кожного n-1 фотоприймача пов'язаний з n-1 входом блока комутації, а його вихід - з входом перетворювача "час-лінійні переміщення", вихід якого з'єднаний з входом реєстратора. При цьому кожний послідовний фотоприймач, що знаходиться на опорі, розташований на деякій певній рівній відстані один від одного по вертикалі, а перший і n -ий фотоприймачі, лазер, оптичний коліматор і вузол розгортки лазерного променя винесені за межі конструкції, що деформується.
 • Документ
  Пристрiй з пружинним накопичувачем для генерування електричної енергiї шляхом перемiщення автомобiля у пiдземний гараж
  (2018) Аргун, Щасяна Валiковна; Гнатов, Андрiй Вiкторович; Гнатова, Ганна Андріївна
  Пристрій з пружинним накопичувачем для генерування електроенергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж. Рухома платформа включає в себе чотири кутові опорні стійки, що з'єднані з чотирма електрогенераторами, з електричними випрямлячами та акумуляторною батареєю, які сховані під підлогою підземного гаража, разом з автомобілем, під власною вагою опускається вниз, при цьому шестерні приводів електрогенераторів, зачеплені з рейками приводів електрогенераторів, обертаються, закручуючи пласку спіральну пружину і обертаючи ротори, що генерують електричну енергію, і передають її через електричні випрямлячі на накопичувач енергії. Підйом платформи здійснюється, коли спіральна пружина розкручується і обертає шестерні приводів і ротори електрогенераторів у зворотному напрямку, при цьому також генеруючи електричну енергію.
 • Документ
  Спосiб генерування електричної енергiї та примусового зниження швидкостi з мультиплiкатором
  (2018) Гнатов, Андрiй Вiкторович; Аргун, Щасяна Валiковна
  Спосіб генерування електричної енергії та примусового зниження швидкості з мультиплікатором. Зниження швидкості і генерацію електроенергії здійснюють, коли автомобілем наїжджають на обмежувач швидкості, який під вагою автотранспортного засобу починає рухатися вниз, тим самим переміщуючи одну з рейок приводу електрогенератора, яка через циліндричний мультиплікатор обертає ротор, що генерує електричну енергію, яку передають на електричні випрямлячі і далі на накопичувач енергії.
 • Документ
  Iнтелектуальна бортова iнформацiйна системи безпiлотного транспортного засобу з багатоцiльовими дронами
  (2018) Нiконов, Олег Якович; Полосухiна, Тамара Олегiвна
  Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу складається з датчиків, відеокамер, блока розпізнавання знаків, радара, супутникового навігатора, блока зберігання цифрової інформації, блока пам'яті про стан руху транспортного засобу, приймально-передавального пристрою, дані з яких передаються на керуючий електронний блок, після чого оброблена за допомогою керуючого електронного блока інформація надходить на пристрої керування швидкістю та напрямком руху, гальмівною системою, передавальний та приймально-передавальний пристрої, причому для підвищення ефективності та безпеки керування безпілотним транспортним засобом на ньому додатково встановлюється інформаційно-комунікаційно-керуюча платформа з дронами, завдяки чому система стає спроможньою проводити навігацію в штатному режимі в разі знаходження наземного транспортного засобу в зонах з обмеженою прямою видимістю, затінення навігаційних супутників або в тунелях.
 • Документ
  Пристрiй для генерування електричної енергiї та примусового зниження швидкостi з мультиплiкатором
  (2018) Гнатов, Андрiй Вiкторович; Аргун, Щасяна Валiковна
  Пристрій для генерування електричної енергії та примусового зниження швидкості з мультиплікатором, в якому співвісно розміщені ротор і статор, з можливістю їх переміщення один відносно одного, при цьому ротор виконаний з суцільних неодимових магнітів, однакові кінці обмоток статора з'єднані між собою та виходять до електричного випрямляча, який випрямляє змінний струм та заряджає ємнісний нагромаджувач - іоністор, який через діод заряджає акумуляторну батарею, що через вимикач підключається до навантаження, причому розміщено під обмежувачем швидкості для примусового зменшення швидкості транспортних засобів, а ротор електрогенератора виконано у вигляді ротора електричної машини з неодимовими магнітами, що обертається відносно своєї осі під дією двох рейок приводу електрогенератора через циліндричний мультиплікатор, що підвищує кутову швидкість обертання.
 • Документ
  Спосiб роботи поршневого теплового двигуна
  (2018) Дяченко, Василь Григорович; Лiньков, Олег Юрiйович; Воронков, Олександр Iванович; Нiкiтченко, Iгор Миколайович; Тесленко, Едуард Вiкторович; Назаров, Артем Олександрович
  Спосіб роботи поршневого теплового двигуна, в якому процес згоряння палива здійснюють у зовнішній камері згоряння, що з'єднана каналами та впускними клапанами з робочими циліндрами, причому максимальний тиск продуктів згоряння палива в зовнішній камері згоряння підтримують на рівні 3-5 МПа за рахунок кількості палива, що впорскується в зовнішню камеру згоряння, та тривалості відкриття впускних клапанів робочих циліндрів, за допомогою клапанів з електромагнітним приводом, які відкривають за 5-10 градусів оберту колінчатого вала до верхньої мертвої точки поршнів робочих циліндрів, а закривають залежно від режиму роботи двигуна за 5-40 градусів оберту колінчатого вала за верхньою мертвою точкою поршнів робочих циліндрів, зменшення коливань тиску продуктів згоряння в зовнішній камері згоряння протягом циклу (одного оберту колінчатого вала) досягають за допомогою ресивера для стиснутого повітря, установленого між циліндром для стискування повітря і зовнішньою камерою згоряння, причому максимальну температуру продуктів згоряння в зовнішній камері згоряння підтримують не вище 1500 K шляхом зміни кількості палива, що впорскується в зовнішню камеру згоряння, при переміщенні поршнів в робочих циліндрах від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки протягом 80-120 градусів оберту колінчатого вала здійснюють видалення продуктів згоряння із робочих циліндрів через випускні клапани, а після їх закриття протягом 60-100 градусів оберту колінчатого вала здійснюють стиснення продуктів згоряння, що залишилися в надпоршневих порожнинах робочих циліндрів, причому зменшення коливання тиску продуктів згоряння в зовнішній камері згоряння протягом циклу (одного оберту колінчатого вала) досягають за допомогою додаткового ресивера для згладжування пульсацій стиснутої горючої суміші, установленого між впускними клапанами та каналами зовнішньої камери згоряння, які допомагають здійснювати рівномірне перетікання горючої суміші, причому продукти згоряння, що надходять до додаткового ресивера для згладжування пульсацій стиснутої горючої суміші через з'єднуючі канали з робочими циліндрами, сповільнюють коливання тиску горючої суміші від робочих циліндрів до камери згоряння та не заважають рівномірному згорянню палива у камері згоряння.
 • Документ
  Спосiб керування безпiлотним транспортним засобом за допомогою iнтелектуальної бортової iнформацiйної системи з використанням безпiлотної навiгацiйної лiтаючої платформи
  (2018) Нiконов, Олег Якович; Полосухiна, Тамара Олегiвна
  Спосіб керування безпілотним наземним транспортним засобом за допомогою інтелектуальної бортової інформаційної системи з використанням безпілотної навігаційної літаючої платформи включає датчики, відеокамери, блок розпізнавання знаків, радар, супутниковий навігатор, блок зберігання цифрової інформації, блок пам'яті про стан руху транспортного засобу та приймально-передавальний пристрій, де отримують інформацію, яку передають на електронний блок, обробляють і здійснюють керування безпілотним транспортним засобом, а саме швидкістю та напрямком руху, гальмівною системою, передавальним та приймально- передавальним пристроями. Для можливості визначення місцеположення транспортного засобу в штатному режимі за відсутності сигналів навігаційних супутників на ньому додатково встановлюють другий приймально-передавальний пристрій, який зчитує навігаційну інформацію з безпілотної навігаційної літаючої платформи, завдяки чому актуальна інформація безперервно надходить до електронного блока, за допомогою якого здійснюють керування безпілотним транспортним засобом.
 • Документ
  Спосiб безконтактного магнiтно-iмпульсного притягання листових металiв
  (2018) Батигiн, Юрiй Вiкторович; Чаплигiн, Євген Олександрович; Сабокар, Олег Сергiйович; Шиндерук, Свiтлана Олександрiвна
  Спосіб безконтактного магнітно-імпульсного притягання листових металів, що не мають магнітних властивостей, яким обмотку збуджуючого індуктора розташовують на феромагнітному осерді з низькою електропровідністю так, щоб створюване нею електромагнітне поле мало нормальну компоненту вектора напруженості по відношенню до характерної площини металу, який підлягає притяганню та площини осердя, яке розташовується над металом об'єкта. В місцях контакту робочої площини осердя індуктора з металом розташовують короткозамкнений виток, який не має електричного зв'язку з обмоткою індуктора і є нерухомо закріпленим на осерді. Обмотку індуктора виконують з електропровідної металевої шини, нерухомо закріпленої на осерді, одна з бокових поверхонь якої лежить на поверхні металу, який підлягає притяганню так, щоб напрями збуджуючого струму індуктора та струму індукованого в металі об'єкта співпадали. Для підсилення нормальної компоненти електромагнітного поля феромагнітне осердя виконують П-подібної форми.
 • Документ
  Спосiб пiдвищення надiйностi результатiв оцiнки товщини шарiв дорожнього одягу за допомогою георадара
  (2018) Батраков, Дмитро Олегович; Батракова, Анжелiка Геннадiївна; Бiлошенко, Костянтин Сергiйович
  Спосіб підвищення надійності результатів оцінки товщини шарів дорожнього одягу за допомогою георадара полягає в тому, що генератор, фідери та приймач розміщують в одному блоці, а поруч розташовують передавальну і приймальну антени для запобігання можливим змінам в прийнятих сигналах під час подальшої реєстрації сигналів прямого проходження, сигналів, що відбито від металевого листа та від досліджуваної ділянки автомобільної дороги під час пересування георадара. При цьому у напрямках, де непотрібно випромінювання, розміщують поглинаючий екран; потім проводять вимірювання паразитних відбиттів, в тому числі сигналу прямого проходження, шляхом реєстрації сигналів при розташуванні блоку георадара таким чином, щоб за період розгортки до приймальної антени не надходили сигнали від найближчих неоднорідностей, зберігають дані у цифровому вигляді в пам'яті комп'ютера, після чого георадар розміщують над поверхнею дорожнього покриття, на яку укладено металевий лист, та проводять реєстрацію та збереження у пам'яті комп'ютера відбитого сигналу; потім лист металу видаляють з поверхні покриття та виконують радіолокаційне зондування, рухаючись по дорозі, з одночасною реєстрацію та збереженням у цифровому вигляді в пам'яті комп'ютера сигналів.
 • Документ
  Лiтiй-iонний акумулятор
  (2018) Бажинов, Олексiй Васильович; Бажинова, Тетяна Олексiївна; Нiкiтiн, Станiслав Петрович; Кравцов, Михайло Миколайович; Цехмейстер, Олена Станiславiвна
  Літій-іонний акумулятор, до складу якого входять послідовно з'єднані між собою блоки, кожний з яких має корпус з електролітом та встановленими у ньому позитивними та негативними електродами, пористі сепаратори, встановлені між електродами, та кришку корпусу з виводами від електродів. При цьому між порами сепаратора утворено середовище у вигляді обмежених елементів простору, наприклад кульок, які містять у собі інертний газ, наприклад аргон під над атмосферним тиском, а оболонка елементів обмеженого простору виконана з легкоплавкого матеріалу, при цьому пори сепаратора за розмірами виконані більшими за розміри іонів літію(Li+), тобто - співвідношення розмірів пор сепаратора (SC) до розмірів іонів літію (SLi+) визначається за виразом: SC>SLi+, де - (SC) - розміри пор сепаратора (нм), (SLi+) - розміри іонів літію (нм).
 • Документ
  Комбiнована силова установка автотранспортного засобу
  (2018) Воронков, Олександр Iванович; Нiкiтченко, Iгор Миколайович; Тесленко, Едуард Вiкторович; Удовик, Тарас Олександрович; Назаров, Артем Олександрович; Колеснiкова, Тетяна Миколаївна
  Комбінована силова установка автотранспортного засобу містить двигуни, які використовують різні джерела енергії двигун внутрішнього згоряння і пневмодвигун, виконана з можливістю проходження робочого тіла із пневмобалонів через теплообмінник, встановлений в приймальній трубі глушника, а обидва двигуни механічно пов'язані з механізмом трансмісії, що з'єднує двигуни з колесами ведучого моста, причому механізм трансмісії виконано як планетарний механізм, один вал якого пов'язаний з двигуном внутрішнього згоряння, другий - з пневмодвигуном, а третій - з ведучими колесами автотранспортного засобу та автономним компресором. Використовується один двигун, працюючий по черзі за різними фізичними принципами, який використовує різні джерела енергії: теплову енергію - в режимі двигуна внутрішнього згоряння, і енергію стиснутого повітря як пневмодвигун, причому двигун працює по черзі. При роботі комбінованої силової установки в режимі теплового двигуна теплова енергія системи охолодження йде на підігрівання теплового акумулятора, в якому вона накопичується і зберігається деякий час. При роботі комбінованої силової установки в режимі пневмодвигуна теплова енергія, накопичена в теплоакумуляторі, використовується для підігрівання стиснутого повітря та підвищення його енергетичної активності, перш ніж останнє надійде до пневмодвигуна. Двигун механічно пов'язаний з найбільш простим механізмом трансмісії, що передає крутний момент на колеса та автономний компресор, призначений для поповнення запасів стиснутого повітря в пневмобалонах.
 • Документ
  Рiдинний фiльтр очищення повiтря
  (2018) Кравцов, Михайло Миколайович; Юрченко, Альбiна Петрiвна
  Рідинний фільтр очищення повітря містить корпус та фільтрувальний елемент. При цьому фільтрувальний елемент виконаний у вигляді обмеженого простору, частково заповненого рідиною для очищення забрудненого токсичними газами та шкідливими хімічними з'єднаннями повітря, а як рідина використовуються поглинаючі хімічні сполуки, які поглинають або нейтралізують токсичні гази та шкідливі хімічні з'єднання, розкладаючи їх на складові, що являють собою хімічно безпечні елементи, або утворюють нові безпечні з'єднання.
 • Документ
  Спосiб генерування електричної енергiї шляхом перемiщення автомобiля у пiдземний гараж
  (2018) Аргун, Щасяна Валiковна; Гнатов, Андрiй Вiкторович
  Спосіб генерування електричної енергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж, при якому генерацію електроенергії здійснюють, коли рухома платформа з автомобілем під власною вагою опускається вниз. При цьому шестерні приводів електрогенераторів, зачеплені з рейками приводів електрогенераторів, починають обертатися, закручуючи пласку спіральну пружину і обертаючи ротори, що генерують електричну енергію, яка передається на електричні випрямлячі і далі на накопичувач енергії. Підйом платформи здійснюють, за рахунок розкручення спіральної пружини, що обертає шестерні приводів і ротори електрогенераторів у зворотному напрямку, при цьому також генеруючи електричну енергію.