Теорiя електроприводу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Гнатов, А. В. Теорiя електроприводу : метод. вказiвки до практ. занять для студентiв денної форми навчання, що навчаються за спец. 141 "Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка" [Електронний ресурс] / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун ; М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харкiв : ХНАДУ, 2020. - 75 с.

Зібрання