Экспериментальное измерение деформаций балок из различных материалов при ударном нагружении

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Исследуется нестационарное изменение деформаций балок при ударном нагружении тензометрическим методом. В качестве образцов использовались балки из стали, оргстекла и асфальтобетона. Удар производился сбрасыванием металлического ударника шарообразной формы на шарнирно-опертую балку. Тарировка измерительной системы производилась на эталонной стальной балке при квазистатическом нагружении. Получены экспериментальные зависимости поперечных деформаций балок при ударе.

Опис

Ключові слова

нестационарная деформация, балка, удар, тензометрические измерения, тарировка, нестаціонарна деформація, тензометричні вимірювання, тарування, Nonstarionary deformation, beam, impact, tensometric measurements, calibration

Бібліографічний опис

Экспериментальное измерение деформаций балок из различных материалов при ударном нагружении / А. В. Воропай, А. А. Дзюбенко, П. А. Егоров, Е. С. Малахов // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2016. - Вип. 9.

Зібрання