Фактори формування структури витрат при виробництві окремих сільськогосподарських культур

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті розглядаються проблеми аналіз впливу рівня інтенсивності та концентрації виробництва по окремими сільськогосподарським культурам на зміну структури витрат. Аналіз здійснювався на прикладі виробництва пшениці та соняшнику у сільськогосподарських підприємствах Харківської області за даними 2016 року. Всі підприємства області по кожній з культур були розподілені на чотири групи за площею посіву та рівнем витрат на 1 га посівної площі. Результати проведеного аналізу дають підстави стверджувати, що розміри виробництва та рівень його інтенсивності по обраним культурам мають суттєвий плив на зміну структури витрат. По пшениці простежується чітка тенденція до зменшення питомої ваги матеріальних витрат в водночас з зростанням розміру посівних площ. З метою перевірки надійності розбіжностей між окремими групами підприємств було використано аналізу порівняння зміни середніх за t-критерієм Стьюдента. Констатується факт суттєвого збільшується питома вага витрат на мінеральні добрива та загально-виробничих витрат при зростанні розміру посівних площ. При аналізі впливу рівня інтенсивності виробництва відмічається факт падіння питомої ваги рівня витрат на насіння в структурі витрат та зростання питомої ваги витрат на мінеральні добрива. По соняшнику зменшення питомої ваги витрат на мінеральні добрива та нафтопродукти в водночас з зростанням розміру посівних площі. В групі з їх величиною до 100 га питома вага витрат нам мінеральні добрива дорівнювала 21,2%, а на нафтопродукти–14,0. В групі з розміром посівних площ понад 1000 га питома вага даних статей вже дорівнювала 16,8 % та 9,8% відповідно. Вплив рівня інтенсивності виробництва по соняшнику в першу чергу позначився зростанням рівня витрат на мінеральні добрива.

Опис

Ключові слова

розміри підприємства, інтенсивність виробництва, посівна площа, структура витрат, ефект масштабу, ефективність витрат, size of enterprise, intensity of production, crop area, expenditure pattern, economy of scale, cost effect

Бібліографічний опис

Божко, М. В. Фактори формування структури витрат при виробництві окремих сільськогосподарських культур / М. В. Божко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 3 (18), т. 2. – С. 68–75.

Зібрання