Можливості всебічного розвитку студентів на заняттях з іноземної мови

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглядається можливість підготовки студента як особи, що володіє хорошими професійними та людськими якостями, має освіту в різних сферах життя та культури та має численні інтереси та якості, необхідні для людини з вищою освітою. У статті запропоновано методи досягнення зазначеної мети під час занять з іноземної мови. Наголошується, що особи-стість викладача відіграє важливу роль у цьому процесі, а саме її здатність розвивати та ро-зширювати знання й обізнаність щодо нових методів і технологій.

Опис

Ключові слова

мотивація, гуманізація, взаємодія, оптимальний, взаємний, motivation, humanization, interaction, optimal, mutual

Бібліографічний опис

Понікаровська, С. В. Можливості всебічного розвитку студентів на заняттях з іноземної мови / Понікаровська С. В., Новікова Є. Б. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 94. – С. 203–208.