Моделі структурно-топологічного синтезу складу підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Рояка, В. Д. Моделі структурно-топологічного синтезу складу підприємства / Рояка В. Д. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 листоп. 2021 р. Секція 1 : Математичне моделювання технологічних процесів : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2021. — С. 40—43.