Про вибір параметрів нелінійної пружної муфти як гасителя коливань у двовальних транспортних дизелях

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропоновано метод синтезу параметрів нелінійної пружної муфти як засобу зниження небезпечних крутильних коливань у силових ланцюгах двовальних транспортних дизелів. У його основі лежить економічна форма методу гармонічної лінеаризації для інтегральних рівнянь руху, записаних за допомогою імпульсно-частотних характеристик. Кількість рівнянь дорівнює числу нелінійностей, тому трудомісткість розв’язання задачі практично не залежить від кількості степенів вільності моделі.

Опис

Ключові слова

синтез, нелінійна пружна муфта, транспортний дизель, коливання, гармонічна лінеаризація, synthesis, non-linear elastic coupling, transport diesel engine, oscillations, harmonic linearization

Бібліографічний опис

Шатохін, В. М. Про вибір параметрів нелінійної пружної муфти як гасителя коливань у двовальних транспортних дизелях / Шатохін В.М., Гранько Б.Ф., Соболь В.М. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 93. – С. 118–127.