Імітаційне моделювання дорожнього руху на перехресті вул. Весніна – вул. Алчевських

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи – дослідження ефективності організації дорожнього руху на перехресті вул. Весніна – вул. Алчевських в м. Харків. Об'єкт дослідження – дорожній рух на перехресті вул. Весніна – вул. Алчевських в м. Харків. Предмет дослідження – ефективність дорожнього руху на перехресті вул. Весніна – вул. Алчевських в м. Харків. Метод дослідження – натурно-аналітичний. Проведено аналіз сучасних програмних продуктів моделювання дорожнього руху. На основі обробки результатів натурного обстеження умов руху транспорту та пішоходів, а також на основі виміру геометричних параметрів перехрестя вул. Весніна – вул. Алчевських в м. Харків побудовано імітаційні моделі перехрестя до та після його реконструкції. Це дозволило зробити оцінку ефективності проведеної реконструкції та організації дорожнього руху на об’єкті дослідження. В результаті проведеного дослідження запропоновані заходи, щодо реконструкції перехрестя певною мірою передбачають зниження значень соціальних, екологічних та економічних показників ефективності.

Опис

Ключові слова

організація дорожнього руху, ефективність дорожнього руху, моделювання дорожнього руху, інтенсивність транспортного потоку

Бібліографічний опис

Білаш, Д. М. Імітаційне моделювання дорожнього руху на перехресті вул. Весніна – вул. Алчевських : дипломна робота ... бакалавра : 275 Транспортні технології / Білаш Дмитро Миколайович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 55 с.