Підвищення ефективності функціонування логістичної системи UAB «Tenteris»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі виконано аналіз існуючої системи замовлень партій товару та визначені недоліки. На основі аналізу літературних і Інтернет джерел розроблені комплекс заходів спрямованих на підвищення ефективності функціонування системи управління запасами UAB «TENTERIS». Розроблена методика управління багатономенклатурними запасами на підприємстві. Впровадження запропонованої методики дозволить отримати економічний ефект.

Опис

Ключові слова

витрати, xyz-аналіз, запаси, оптимальний інтервал поставок, система управління запасами, авс-аналіз

Бібліографічний опис

Тіняков, К. І. Підвищення ефективності функціонування логістичної системи UAB «Tenteris» : дипломна робота … бакалавра : 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Тіняков Кай Ігорович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 62 с.