Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи - розробка заходів вдосконалення управління фінансовим станом підприємства на основі узагальнення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики Предмет дослідження - теоретико-методичні та практичні засади управління фінансовим станом підприємства. Об'єкт дослідження - фінансовий стан ПрАТ «ІПРБУ № 82». В кваліфікаційній роботі розглянуті теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства, визначені основні методи проведення аналізу, розкриті джерела інформаційного забезпечення фінансового аналізу, також визначена певна система показників які доцільно розрахувати підчас проведення фінансового аналізу підприємства. Також було проведено фінансовий аналіз ПрАТ «ІПРБУ № 82». За результатами фінансового аналізу були розроблені і проаналізовані шляхів покращення фінансового стану ПрАТ «ІПРБУ № 82». Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що запропоновані висновки та рекомендації щодо вдосконалення механізму управління фінансовим станом підприємства можуть бути використані у практичній діяльності суб'єктів господарювання.

Опис

Ключові слова

фінансовий стан, фінансовий аналіз, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, прогнозний баланс

Бібліографічний опис

Науменко, М. В. Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Науменко Максим Віталійович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 99 с.