Специализированное программное обеспечение для моделирования процессов формирования стратегий экспедиторов

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Наумов, В. С. Специализированное программное обеспечение для моделирования процессов формирования стратегий экспедиторов / В. С. Наумов, О. Г. Холева // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 16 берез. 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 190-193.