МЕТОД ОЦІНКИ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС НАЇЗДУ НА ПЕРЕШКОДУ ЗА УМОВИ ЗЧЕПЛЕННЯ КОЛІС

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Рух автомобіля пересіченою місцевістю пов’язаний із ризиком перекидання, що вимагає моделювання стійкості такого руху. Найбільш небезпечним моментом є момент збурення коливань підресореної маси. Отримано опис взаємних переміщень мас і впливу параметрів перешкоди на стійкість автомобіля.

Опис

Ключові слова

стійкість, автомобіль, статична стійкість, методи випробувань, розрахункова схема, устойчивость, автомобиль, статическая устойчивость, методы испытаний, расчетная схема, stability, vehicle, static stability, test methods, calculation scheme

Бібліографічний опис

Башинський, А. Л. Метод оцінки поперечної стійкості автомобіля під час наїзду на перешкоду за умови зчеплення коліс / А. Л. Башинський // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2017. – Вып. 40. – С. 88-93.

Зібрання