ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Розглянуто особливості адміністративних стягнень за порушення правил дорожнього руху, запропоновано шляхи вдосконалення механізму їх реалізації.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, законодавство, адміністративна відповідальність, безпека дорожнього руху, правовое регулирование, законодательство, административная ответ­ственность, безопасность дорожного движения, legal regulation, legislation, administrative responsibility, road safety

Бібліографічний опис

Салманова, О. Ю. Вдосконалення адміністративного законодавства за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / О. Ю. Салманова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Х. : ХНАДУ, 2013. - Вып. 61/62. - C. 24-31.

Зібрання