Розширення технологічних можливостей промислових FDM-принтерів додатковими пристроями для електромагнітного модифікування полімерних матеріалів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі виконано формування повної множини способів підвищення ефективності роботи обладнання для комбінованих FDMтехнологій за рахунок розширення технологічних можливостей і оснащення пристроями для модифікування полімерних матеріалів. На основі цієї множини способів запропонована конструкція 3D-принтера для комбінованої FDM-технології. На дослідному зразку 3D-принтера виконані попередні випробовування, які підтвердили зростання на 20 – 30 % показників міцності виробів.

Опис

Ключові слова

3D-принтер, комп’ютерний інжиніринг, fdm-друк, структурно-функціональна модель, технічна система, модифікування, полімерні матеріали

Бібліографічний опис

Фролов, С. Є. Розширення технологічних можливостей промислових FDM-принтерів додатковими пристроями для електромагнітного модифікування полімерних матеріалів : дипломна робота ... магістра : 131 Прикладна механіка / Фролов Сергій Євгенович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 84 с.