Спосіб координованого управління руху по магістралі міста

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Винахід належить до систем регулювання дорожнього руху (ДР) і може бути використаний при розробці агрегатної системи засобів управління ДР, при розробці АСУ-ДР, в системах інформаційного забезпечення завантаження перехресть ВДМ, а також для підвищення ефективності управління рухом транспорту на магістралях міста. Спосіб координованого управління руху по магістралі міста оснований на скануванні одночасно трьома гостроспрямованими лазерними променями зони кожного перехрестя з точки над його геометричним центром конусним видом розгортки, у результаті чого протягом кожного циклу визначають ключове перехрестя і одночасно, за результатами сканування перерізів у середині кожного перегону, середню швидкість руху груп транспортних засобів, їх кількість у групі, інтервали руху та смуги часу груп, за якими визначають графік координації по усій магістралі, необхідний час роз'їзду реальних черг по кожній смузі перегону і по максимально можливому часу роз'їзду по смугах двох підходів визначають час зміщення початку наступної фази для звільнення смуг на момент підходу груп до перехрестя, а час дії основних тактів для другорядних підходів до перехресть визначають з урахуванням результатів сканування як перегонів, так і перехресть, що примикають до магістралі. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є підвищення ефективності координованого управління руху транспортних засобів по перехрестях магістралі.

Опис

Ключові слова

системи регулювання дорожнього руху, агрегатна система засобів управління, дорожній рух, транспорт, магістраль, перехрестя

Бібліографічний опис

Опис до пат. на винахід 124017 Україна, С2 МПК G08G 1/09 (2006.01), G08G 1/01 (2006.01), G08G 1/123 (2006.01). Спосіб координованого управління руху по магістралі міста / Денисенко Олег Васильович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Денисенко Олег Васильович. — N a 2019 03585 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 07.07.2021, Бюл. N 27. — 17 с.

Зібрання