Електромобілі – майбутнє, яке вже настало

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Приведено обґрунтування доцільності впровадження в навчальний процес нової спеціальності для магістрів «Енергозберігаючі технології на транспорті». Впровадження запропонованої спеціальності призведе до підвищення конкурентності випускників університетів в працевлаштуванні та розширення співробітництва між ВНЗ. За новою спеціальністю передбачається можливість отримання подвійних (багатосторонніх) дипломів.

Опис

Ключові слова

енергозберігаючі технології, транспорт, електротранспорт, зелена енергетика, сонячні панелі, джерела енергії, альтернативні джерела енергії, енергоефективний транспорт, энергосберегающие технологии, электротранспорт, зеленая энергетика, солнечные панели, источники энергии, альтернативные источники энергии, энергоэффективный транспорт, energy-saving technology, transportation, electric, green energy, solar panels, energy sources, alternative energy sources, energy efficient transport

Бібліографічний опис

Гнатов, А. В. Електромобілі – майбутнє, яке вже настало / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. А. Ул'янець // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 11.

Зібрання