Гібридний автомобіль із асинхронним тяговим електродвигуном

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи – підвищення енергоефективності та економічності м'якого гібридного автомобілю. Об'єкт дослідження – м'який гібридний автомобіль з асинхронним тяговим електродвигун відносно невеликої потужності. Предмет дослідження – функціональна структура системи керування електродвигуном у середині м'якого гібридного автомобіля. Проаналізовано інформацію щодо існуючих компоновок м'яких гібридних автомобілів. Розглянуто компоненти, електросхему та функціонування системи сучасних м'яких гібридів. Визначено основні недоліки м'яких гібридних автомобілів. Розглянуто можливість застосування асинхронного електродвигуна для підвищення ефективності використання кінетичної та потенційної енергії автомобіля не лише шляхом рекуперації, але й за допомогою зручного та безпечного режиму розгін-накат. Запропоновано алгоритм керування тяговим асинхронним двигуном, що дозволяє підвищити енергоефективність. Розроблено структурну схему, функціональні зв’язки та алгоритм роботи такої системи. Зроблено висновки та наведено ілюстративний матеріал у якості додатка. Результати роботи передбачають подальші дослідження і можуть бути використані при розробці нових конструкцій м'яких гібридних автомобілів.

Опис

Ключові слова

асинхронний тяговий електродвигун, м'який гібридний автомобіль, конвертор DC-DC, архітектура системи

Бібліографічний опис

Попов, В. Д. Гібридний автомобіль із асинхронним тяговим електродвигуном : дипломна робота … магістра : 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Попов Вадим Дмитрович. - Харків : ХНАДУ, 2022. – 91 с.