Удосконалення технологічного процесу перевезень сільськогосподарської продукції із овочевої бази ТОВ «Мена-Авангард»

Thumbnail Image

Дата

2023-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи – удосконалення технологічного процесу перевезень сільськогосподарської продукції із овочевої бази ТОВ «Мена-Авангард» за рахунок маршрутизації перевезень сільськогосподарської продукції, розрахунку необхідної кількості ящичних піддонів та вибору раціонального механізму для виконання навантаження та розвантаження сільськогосподарської продукції. Об'єкт дослідження – процес перевезень сільськогосподарської продукції із овочевої бази ТОВ «Мена-Авангард». Метод дослідження – аналітично-практичний. У якості критерію ефективності у роботі обрано прибуток від перевезень. У результаті проведення маршрутизації було скорочено пробіг транспортного засобу, прямуючого до Німеччини на 212 км за один круго-рейс. Для транспортування картоплі використовуємо ящичні піддони марки СП-5-0,60-1, вантажністю 1 тонна, місткістю 1,12 м3, габаритні розміри 1240×835×1300 мм, власна маса – 120 кг, а їх потрібна кількість складе 100 одиниць. Для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт обрано автонавантажувач MAXIMAL FD20TC3, тому що експлуатаційна продуктивність цього механізму вище (38,8 т за добу) ніж у електронавантажувача. Приріст прибутку на модернізованому маршруті складе 71626,68 грн за рік. Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані підприємствами, які займаються міжнародними автомобільними перевезеннями. Область застосування: автомобільний транспорт.

Опис

Ключові слова

витрати на перевезення, економічний ефект, маршрутизація, міжнародні перевезення, навантаження-розвантаження

Бібліографічний опис

Оніщенко, В. М. Удосконалення технологічного процесу перевезень сільськогосподарської продукції із овочевої бази ТОВ «Мена-Авангард» : дипломна робота … бакалавра : 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Оніщенко Віолета Максимівна. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 74 с.