Дослідження організації дорожнього руху по вул. Пушкіна в м. Лиман

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи – підвищення ефективності організації дорожнього руху на вулиці Пушкіна м. Лиман. Об'єкт дослідження – дорожній рух на вул. Пушкіна в м. Лиман Донецької області. Предмет дослідження – безпека та ефективність дорожнього руху на вулиці Пушкіна м. Лиман. Метод дослідження – натурно-аналітичний. Проведено аналіз сучасного стану організації дорожнього руху на об’єкті дослідження. На основі обробки результатів натурного обстеження умов руху транспорту та пішоходів, а також на основі аудиту безпеки дорожнього руху, звітної документації з питань безпеки та організації дорожнього руху виявлені ризики та недоліки дорожнього руху на вулиці Пушкіна м. Лиман. Це дозволило розробити відповідні заходи по підвищенню безпеки дорожнього руху із дотриманням відповідних вимог нормативних документів України. В результаті проведеного дослідження запропоновано проект схеми організації дорожнього руху на вулиці Пушкіна м. Лиман. Запропоновані заходи, щодо розробки схем організації дорожнього руху певною мірою передбачають зниження аварійності. Інформація про впровадження: результати роботи можуть бути впроваджено Лиманською міською радою. Рекомендації щодо використання результатів роботи: результати дослідження можуть бути використані при реконструкції вулично-дорожньої мережі та удосконаленні організації дорожнього руху у містах. Сфера застосування: вулично-дорожня мережа міст.

Опис

Ключові слова

організація дорожнього руху, ефективність дорожнього руху, технічні засоби регулювання дорожнього руху, аудит безпеки дорожнього руху

Бібліографічний опис

Захарчук, Г. В. Дослідження організації дорожнього руху по вул. Пушкіна в м. Лиман : дипломна робота ... магістра : 257.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті / Захарчук Гліб Валентинович. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 70 с.