Розробка моделі робота-навантажувача

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ащепкова, Н. С. Розробка моделі робота-навантажувача / Н. С. Ащепкова, Ф. В. Сафаєв, С. В. Петраш // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у на вчальному процесі та науці : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 16 берез. 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 77–79.