Огляд автоматизованих інформаційних систем управлінського обліку

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Вербицька, В. І. Огляд автоматизованих інформаційних систем управлінського обліку / Вербицька В. І., Бредіхін В. М. // Обліково-аналітичний та екноміко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 трав. 2021 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2021. — С. 92—94.