СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто соціокультурні аспекти навчання мови іноземних студентів через порівняння національно-культурних особливостей двох контактуючих культур: рідної культури, якою студент оволодіває практично на генетичному рівні, і чужої, що необхідна йому для адаптації в новому соціальному середовищі для отримання вищої освіти.

Опис

Ключові слова

мотивація, іноземні студенти, національно-культурні особливості, соціальне середовище, мотивация, иностранные студенты, национально-культурные особенности, социальная среда, motivation, foreign students, national and cultural peculiarities, social environment

Бібліографічний опис

Бондаренко, Л. М. Соціокультурні аспекти навчання мови іноземних студентів / Л. М. Бондаренко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 77. – C. 30–36.

Зібрання