Дослідження системи автомобільних датчиків неелектричних величин

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи: проведення аналізу сучасних автомобільних датчиків неелектричних величин, дослідження їх за допомогою автомобільного осцилографа. Об’єкт роботи: процес перетворення неелектричних величин на електричні сигнали. Предмет роботи: автомобільні датчики неелектричних величин. Проведено аналіз основних типів автомобільних датчиків неелектричних величин, зокрема фізичних та хімічних, основна увага приділена фізичним ефектам, на яких заснований принцип дії датчиків, проведене дослідження основних автомобільних датчиків за допомогою автомобільного осцилографа, на підставі чого отримані типові вихідні сигнали датчиків, які в подальшому можуть бути використані при діагностиці автомобілів, а також при розробці систем керування та вдосконаленні самих датчиків.

Опис

Ключові слова

автомобільні датчики, датчики неелектричних величин, датчики фізичних величин, хімічні датчики, автомобільний осцилограф

Бібліографічний опис

Добродецький, К. А. Дослідження системи автомобільних датчиків неелектричних величин : дипломна робота … бакалавра : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Добродецький Кирило Андрійович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 71 с.