Пiдвищення енергоефективностi автомобiлiв в умовах експлуатацiї за рахунок гiбридних технологiй

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена концепції переобладнання автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння і механічною коробкою передач в гібридний. Запропоновані методики вибору параметрів електроприводу і рішення для досягнення ефективної роботи вентильного електродвигуна як в тяговому режимі так і в режимі рекуперації. Проведено порівняльні дослідження тягового – швидкісних характеристик базового та переобладнаного автомобіля. Розроблено схемотехнічні та програмні рішення створення електронного блоку керування тяговими безколекторними електричними двигунами.

Опис

Ключові слова

конверсія, гібридна силова установка, електропривід, автомобіль, двигун внутрішнього згоряння

Бібліографічний опис

Мауш, Хакiм. Пiдвищення енергоефективностi автомобiлiв в умовах експлуатацiї за рахунок гiбридних технологiй : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.20 - експлуатацiя та ремонт засобiв транспорту [Електронний ресурс] / Мауш Хакiм ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - 18 с.

Зібрання