Дослідження робочого процесу вмикання передачі в електромеханічному механізмі керування коробкою передач

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проаналізовано динамічні процеси, що відбуваються в автоматизованому механізмі перемикання передач автотранспортного засобу, досліджено мотор-редуктор, визначені параметри, які впливають на робочий процес вмикання передачі, розглянуті питання раціонального керування виконавчим електродвигуном під час вмикання передачі в механічній коробці передач.

Опис

Ключові слова

перемикання передач, електромеханічний виконавчий механізм керування коробкою передач, жорсткість редуктора, gearshift, gear shift automatic controls, mathematical modeling, переключение передач, электромеханический исполнительный механизм управления коробкой передач, жесткость редуктора

Бібліографічний опис

Дослiдження робочого процесу вмикання передачi в електромеханiчному механiзмi керування коробкою передач / Михалевич М. Г., Сильченко М. М., Ярита О. О., Усков О. I. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 47. - С. 31-37