Інструменти стимулювання розвитку підприємств морського транспорту

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто особливості використання інструментів стимулювання розвитку сучасних підприємств морського транспорту. Методологічною основою дослідження є системний підхід, закони і закономірності економічного розвитку, наукові роботи провідних вчених та фахівців з економіки морського транспорту. Важливим завданням державного регулювання є стимулювання розвитку морського транспорту за допомогою комплексу інструментів, головними з яких є виділення субсидій, кредитна політика, податкова політика, адміністративно-правові заходи. Надзвичайно актуальним є процес відродження морського торговельного та технічного флоту України. В сучасних умовах українські підприємства портової діяльності знаходяться на етапі докорінного реформування. Для стимулювання розвитку українського торговельного та технічного флоту необхідно передбачити використання таких інструментів: надання вітчизняним судновласникам пільг, пов'язаних з побудовою суден, створення системи лізингових фондів, впровадження пільгового оподаткування вітчизняних суднобудівельних заводів при виконанні ними замовлень українських судновласників, створення єдиного підприємства технічного флоту, створення єдиних нормативних умов ефективної передачі суден державних судноплавних компаній у чартер, створення Міжнародного реєстру суден України, формування стимулюючих економічних умов для організації перевезень українських і транзитних вантажів внутрішніми водними шляхами тощо. В процесі розвитку підприємств портової діяльності слід передбачити використання ефективних інструментів виробничо-технологічної, інноваційної, постачальницької, цінової, фінансової, інвестиційної, кадрової політик, приймаючи до уваги формування нових організаційних і виробничих структур управління портовою діяльністю на мікро-, мезо- та макрорівнях. Для держави позитивними наслідками розвитку морегосподарського комплексу є формування передумов для залучення національних та іноземних інвестицій, збільшення надходжень до Державного бюджету України тощо.

Опис

Ключові слова

розвиток, інструменти стимулювання, морський транспорт, портові підприємства, торговельний і технічний флот, development, tools of motivation, maritime transport, port enterprises, trade and technical fleet

Бібліографічний опис

Кібік, О. М. Інструменти стимулювання розвитку підприємств морського транспорту / О. М. Кібік, В. О. Котлубай, Г. М. Глушко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 99–102.

Зібрання