Удосконалення методу діагностування зовнішніх світлових приладів колісних транспортних засобів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглядаються проблеми дослідження методів і засобів діагностування електронних систем впорскування палива в бензинових двигунах. В роботі описуються пристрій електронної частини і основні елементи архітектури програмного забезпечення сучасних систем, проведено аналіз систем впорскування палива та її окремих елементів, зазначені основні вимоги до елементів системи та приведені приклади найбільш поширених у наш час систем управління двигуном. Далі розглядаються основні принципи діагностування електронних систем впорскування та прилади, які використовуються для цієї діагностики, наведені приклади осцилограм отриманих при діагностуванні паливних форсунок. Результати дипломної роботи можуть бути використані для удосконалення методики діагностування паливних систем сучасних автомобілів.

Опис

Ключові слова

система впорскування, економія палива, токсичність вг, форсунка, діагностика, система запалювання, датчик, виконавчий пристрій

Бібліографічний опис

Амарір, Х. Удосконалення методу діагностування систем впорскування палива бензинових автомобілів : дипломна робота …магістра : 274 Автомобільний транспорт / Амарір Хамза. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 101 с.