Використання асинхронного двигуна, як об’єкта автоматичного керування

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведений порівняльний аналіз властивостей асинхронного двигуна (АД), як об’єкту автоматичного керування. Приведений приклад розрахунку критичного ковзання за спрощеною методикою. Приведена структурна схема АД як об’єкта керування. Розглянута розгорнута функціональна схема замкнутої автоматичної системи управління (АСУ) стабілізації напруги асинхронного генератора.

Опис

Ключові слова

асинхронний двигун, ковзання, механічна характеристика, автоматичне керування, асинхронный двигатель, скольжение, механическая характеристика, автоматическое управление, asynchronous motor, sliding, mechanical characteristics, automatic control

Бібліографічний опис

Використання асинхронного двигуна, як об’єкта автоматичного керування / В. В. Тарасова, С. А. Суховій, А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - Вип. 12.

Зібрання