Застосування сучасних технологій для підвищення довговічності деталей ЦПГ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі виконані дослідження по застосуванню газотермічного напилення дротів різних матеріалів для формування в шарі псевдосплавів, побудованих частками сталі 11Х18М і молібдену. Аналіз експериментальних даних показав, що покриття має гетерофазну будову, складається з Мо, α- і γ-фаз Fe. Для покриття характерна анізотропія властивостей, а мікротвердість молібдену в поверхневому шарі покриття зростає в процесі роботи пари гільза – поршневе кільце. При терті в умовах інтенсивної форми абразивного зношування сталь-молібденові покриття поступаються електролітичним хромовим, однак це може бути компенсовано більшою товщиною стале-молібденового покриття. Проведений комплекс досліджень дозволяє рекомендувати це покриття до впровадження в умовах виробництва. Результати роботи впроваджені в навчальний процес ХНАДУ і використовуються при читанні лекцій, проведенні лабораторних і практичних занять.

Опис

Ключові слова

поршневе кільце, стале-молібденове покриття, зносостійкість, структура, поверхнева обробка, твердість, довговічність, мікротвердість

Бібліографічний опис

Жуков, І. Д. Застосування сучасних технологій для підвищення довговічності деталей ЦПГ : дипломна робота ... магістра : 132 Матеріалознавство / Жуков Ілля Дмитрович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 66 с.