Молоток Кашкарова модифiкований

Анотація

Молоток Кашкарова модифікований, що містить головку, рукоятку, еталонний стрижень, сталеву кульку (індентор), стакан, пружину, який відрізняється тим, що з метою підвищення точності вимірювань в запропонованій конструкції молотка Кашкарова замість круглих стрижнів використовують квадратні стрижні.

Опис

Ключові слова

інструментальнi матерiали, матерiалознавство

Бібліографічний опис

Пат. 92366 Україна, МКИ G01N 3/00. Молоток Кашкарова модифiкований / Мощенок Василь Iванович, Костiна Людмила Леонiдiвна, Демченко Сергiй Володимирович, Толмачов Сергiй Миколайович, Бiлий Костянтин Володимирович, Роговой Сергiй Миколайович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Мощенок Василь Iванович, Костiна Людмила Леонiдiвна, Демченко Сергiй Володимирович, Толмачов Сергiй Миколайович, Бiлий Костянтин Володимирович, Роговой Сергiй Миколайович. - N u 2014 02986 ; заявл. 24.03.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. N 15. - 4 с.

Зібрання