ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Надано характеристику основних екодеструктивних впливів, що спричиняються на атмосферне повітря функціонуванням автотранспортних підприємств в умовах урбанізованих територій. Проведено оцінку впливу досліджуваного АТП на атмосферне повітря урбанізованої території міста Харкова та встановлений його суттєвий рівень. Запропоновано природоохоронні рекомендації.

Опис

Ключові слова

автотранспортне підприємство, екодеструктивний вплив, забруднення атмосферного повітря, урбанізована територія, валовий викид забруднювальних речовин, автотранспортное предприятие, экодеструктивные воздействие, загрязнение атмосферного воздуха, урбанизированная территория, валовой выброс загрязняющих веществ, motor transport enterprise, eco-destructive impact, air pollution, urban area, gross emissions of pollutants

Бібліографічний опис

Желновач, Г. М. Вплив автотранспортних підприємств на якість атмосферного повітря урбанізованих територій / Г. М. Желновач // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 77. – C. 75–80.

Зібрання