Аналіз розрахункових методів визначення температури крихкості бітумних в’яжучих

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглянуто принцип, що використовується в багатьох розрахункових методах визначення температури крихкості бітумних в’яжучих. На основі експериментально визначених за методом Фраасу значень температур крихкості немодифікованих та модифікованих бітумних в’яжучих, що використовуються в дорожній галузі України, здійснено перевірку різноманітних розрахункових методик визначення їхніх низькотемпературних характеристик.

Опис

Ключові слова

бітум, пенетрація, температура крихкості, взаємозв’язок, bitumen, penetration, brittleness temperature, relationship

Бібліографічний опис

Пиріг, Я. І. Аналіз розрахункових методів визначення температури крихкості бітумних в’яжучих / Я. І. Пиріг // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 102. – С. 48–55.

Зібрання