Облік розрахунків за страхуванням

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021-07-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Наукова новизна полягає у систематизації та уточненні теоретичних положень та розробці рекомендацій, спрямованих на удосконалення методики обліку розрахунків за страхуванням. Основні результати дослідження спрямовані на вдосконалення методики і практики системи обліку розрахунків за страхуванням, а також на підвищення достовірності, оперативності ведення внутрішнього контролю, дають змогу повніше використовувати резерви підприємства.

Опис

Ключові слова

страхування, облік, єдиний внесок, розрахунки, матеріальні ресурси, підприємство

Бібліографічний опис

Слісаренко, О. О. Облік розрахунків за страхуванням : кваліфікаційна робота … бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Слісаренко Олена Олександрівна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 92 с.