Ефективність стратегічного управління товарними запасами на торговому підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В даній статті розглядається проблематика стратегічного управління товарними запасами на торговому підприємстві. На сьогоднішній день специфіка господарських відносин сприяє модернізації як самої системи економічних відносин так і організаційних форм її управління. Пошук нових підходів до управління організацією, персоналом, ефективних методів ведення торгівлі є важливим елементом для конкурентоспроможності будь-якого підприємства незалежно від сектору економіки. Сьогодні результати торгової діяльності підприємств, в першу чергу, залежать від ефективного використання ринкових механізмів управління, інновацій в системі логістичного управління, якісного задоволення потреб споживачів та стабільного розвитку підприємницької діяльності. Оскільки запаси на торгівельному підприємстві є найбільш вагомою частиною активів підприємства та займають особливе місце в складі майна. Успішне та ефективне управління запасами дозволить підприємству збільшити товарообіг та зменшити витрати. Основна мета статті на основі діяльності торгівельного підприємства дослідити теоретичні основи та особливості управління запасами, а також встановити основні перспективні шляхи підвищення ефективності стратегічного управління запасами. Предмет – сукупність господарських відносин, що виникають в процесі управління запасами на торговому підприємстві. В ході дослідження було використано широкий спектр сучасних методів дослідження – якісний та кількісний аналіз, метод прямих підрахунків, аналітичний, соціальний та ін. Особливу увагу приділено аналізу факторів впливу на ефективне стратегічне управління товарними запасами на торговому підприємстві. Практична значимість рекомендацій базується в автоматизації управління запасами та складської діяльності, зменшення логістичних витрат шляхом використання логістичного аутсорсингу. Особливістю роботи є те, що вона виконана на прикладі ТОВ «Завод Кобзаренка». Тому запропоновані пропозиції конкретні, обґрунтовані, ефективні і можуть бути упроваджені не тільки на даному підприємстві, але і на інших споріднених підприємствах, що додає роботі яскраво виражену практичну спрямованість.

Опис

Ключові слова

стратегія, товарні запаси, управління, політика управління запасами, ефективність управління, strategy, inventory, management, policy management inventory management efficiency

Бібліографічний опис

Огієнко, С. О. Ефективність стратегічного управління товарними запасами на торговому підприємстві / С. О. Огієнко, М. С. Гуща // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2016. – № 4 (15), т. 1. – С. 52–56.

Зібрання