Пристрiй для визначення транспортних затримок на регульованому перехрестi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для визначення транспортних затримок на регульованому перехресті, що містить одновібратор, елемент затримки, реверсивний лічильник імпульсів, суматор, лічильник імпульсів і блок обчислення (ділення), при цьому елемент затримки підключений до першого інформаційного входу реверсивного лічильника імпульсів, вихід якого сполучений з першим входом суматора, а вихід останнього сполучений з першим інформаційним входом блока обчислення, а вихід лічильника імпульсів - з другим інформаційним входом блока обчислення, який відрізняється тим, що в нього введені блок розгортання лазерного променя інфрачервоного діапазону, перший і другий фотоприймачі, другий і третій одновібратори, перший і другий елементи АБО, перший, другий і третій формувачі імпульсів, причому перший формувач імпульсів сполучений з входом другого одновібратора, а вихід останнього через перший формувач імпульсів сполучений з входом елемента затримки, другий формувач імпульсів сполучений з входом третього одновібратора, а вихід останнього через другий формувач імпульсів сполучений з інформаційним входом лічильника імпульсів і з другим інформаційним входом реверсивного лічильника імпульсів, вихід "червоного" сигналу світлофора сполучений через перший елемент АБО - з входом першого одновібратора, прямий вихід якого сполучений через третій формувач імпульсів з першим входом другого елемента АБО, а інверсний вихід - через четвертий формувач імпульсів з другим входом лічильника імпульсів і з другим входом суматора, що розгортає пристрій, сполучено з четвертим входом блока обчислення транспортної затримки, кнопка "Пуск" сполучена з другим ходом першого елемента АБО і з п'ятим входом блока обчислення транспортної затримки, кнопка "Скидання" сполучена з входом скидання реверсивного лічильника імпульсів і з другим входом другого елемента АБО, а вихід останнього сполучений з входами скидання суматора і лічильника імпульсів.

Опис

Ключові слова

дорожнiй рух, безпека

Бібліографічний опис

Пат. 77621 Україна, МКИ G08G 1/09 (2006.01). Пристрiй для визначення транспортних затримок на регульованому перехрестi / Левтеров Андрiй Iванович, Денисенко Олег Васильович, Ярута Антон Миколайович ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2013 08289 ; заявл. 06.07.2013 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. N 4. - 4 с.

Зібрання