Статистичні методи обробки даних : методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань для здобувачів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 133 – Галузеве машинобудування, 073 – Менеджмент

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Методичні рекомендації призначені для виконання практичних завдань і самостійного вивчення дисципліни «Статистичні методи обробки даних» здобувачами спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія та 073 – Менеджмент дистанційної та денної форм навчання. Можуть бути корисні для здобувачів при виконанні бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт у частині обробки експериментальних даних.

Опис

Ключові слова

статистична обробка, результати досліджень, комп’ютерна техніка

Бібліографічний опис

Статистичні методи обробки даних : метод. рек. до самост. вивчення та виконання практ. завдань для здобувачів спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія, 133 - Галузеве машинобудування 073 - Менеджмент / Центральноукр. нац. техн. ун-т, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; уклад.: С. Л. Хачатурян, І. Г. Пімонов, О. В. Щербак, О. С. Хачатурян. – Кропивницький ; Харків : ЦНТУ : ХНАДУ, 2024. – 79 с.

Зібрання