Прогнозування складу первинних карбідів багатокомпонентної системи Ni-5Cr-9Co-6Al-8,3W-4Re-4Ta-1Mo-1,5Nb-0,15C

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

жароміцні нікелеві сплави спрямованої кристалізації, система легування, метод CALPHAD, структура, склад карбідів, heat-resistant nickel alloys of directional crystallization, alloying system, CALPHAD method, structure, composition of carbides

Бібліографічний опис

Ольшанецький, В. Ю. Прогнозування складу первинних карбідів багато-компонентної системи Ni-5Cr-9Co-6Al-8,3W-4Re-4Ta-1Mo-1,5Nb-0,15C / В. Ю. Ольшанецький, О. А. Глотка // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 2. – С. 109–115.