Розроблення технологічного комплексу відновлення знижених у процесі шліфування властивостей прокатних валків

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі проаналізовано процес розроблення технологічного комплексу відновлення властивостей прокатних валків, які були знижені під час шліфування. Предметом дослідження є зразки прокатних валків, які виготовлені зі сталі 40Х.

Опис

Ключові слова

прокатні валки, шліфування, сталь 40Х, термічне оброблення, структура, відновлення властивостей, твердість поверхні, rolling rolls, 40X steel, grinding, heat treatment, structure, restoration of properties, surface hardness

Бібліографічний опис

Волков, О. О. Розроблення технологічного комплексу відновлення знижених у процесі шліфування властивостей прокатних валків / Волков О. О. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 97. – С. 44–47.

Зібрання